AGB-code

Ik wil mijn AGB-registratie wijzigen

Welke wijzigingen kan ik zelf online doorvoeren?

Indien u in het bezit bent van een VECOZO certificaat, kunt u een groot gedeelte van uw gegevens zelf online in het AGB-register aanpassen. Hieronder staat voor ieder type zorgpartij aangeven welke gegevens u zelf kunt toevoegen of wijzigen. Het wijzigen van onderneming- en vestiginggegevens is voorbehouden aan de contactpersoon van de desbetreffende organisatie.

 

Zorgverlener Onderneming Vestiging      
Adresgegevens Communicatiegegevens Communicatiegegevens
Communicatiegegevens Openbaarheid van AGB-registratie Openbaarheid van AGB-registratie

Tussenvoegsel of achternaam

Doorgeven van overige mutaties Doorgeven van overige mutaties
Openbaarheid van AGB-registratie   (Ont)koppelen van zorgverleners aan de vestiging
Doorgeven van overige mutaties    

 

Ik wil zelf gegevens wijzigen in het AGB-register

 

Heeft u geen persoonlijk VECOZO certificaat, dan kunt u deze wijzigingen ook aan ons doorgeven. Neemt u hiervoor contact met ons op. 

 

Welke wijzigingen kan ik niet zelf doorvoeren?
Een aantal gegevens kunt u niet zelf of telefonisch laten aanpassen. Deze wijzigingen staan hieronder genoemd. Voor deze gevallen vragen wij u een e-mail, inclusief de gevraagde bijlagen, te sturen naar info@agbcode.nl.

De gemiddelde doorlooptijd voor het verwerken van wijzigingen die u doorgeeft via de e-mail is 5 werkdagen.

 

Soort wijziging

Als bijlage meesturen

Wijziging van naam, adres en/of woonplaats gegevens van onderneming of vestiging

Kopie uittreksel KvK

  • maximaal drie maanden oud
  • indien de eigenaar een rechtspersoon is, dan ook kopie  uittreksel KvK van de rechtspersoon meesturen.

Aangepaste WTZI toelating (alleen bij Wlz ondernemingen)

Toevoeging van een kwalificatie o.b.v. een erkenning

Kopie van de erkenning

  • Bijvoorbeeld. bewijs van inschrijving kwaliteitsregister of lidmaatschap beroepsvereniging.

Zie hoofdstuk 6 Beheer en onderhoud welke erkenning (criteria) we vragen voor een bepaalde kwalificatie.

Wijziging van persoonlijke gegevens zorgverlener (naam, geboortedatum)

Kopie identiteitsbewijs

Hulpmiddelen toevoegen aan uw AGB-registratie (als leverancier Hulpmiddelen)

Formulier Hulpmiddelen
Wijziging KvK-nummer (door bijvoorbeeld een overname of wijziging rechtsvorm)

Indien uw KvK-nummer is gewijzigd, leidt dit tot de uitgifte van een nieuwe AGB-code. Via deze link kunt u een nieuwe AGB-code aanvragen.

Stuur ook een ingevuld en ondertekend beëindigingsformulier mee voor het beëidingen van uw AGB-code met het oude KvK-nummer.

 

          Contactgegevens         
Ik heb aanvullende vragen