Ik wil mijn AGB-registratie wijzigen

Welke wijzigingen kan ik zelf online doorvoeren?

Indien u in het bezit bent van een VECOZO certificaat, kunt u een groot gedeelte van uw gegevens zelf online in het AGB-register aanpassen. Hieronder staat voor ieder type zorgpartij aangeven welke gegevens u zelf kunt toevoegen of wijzigen. Het wijzigen van onderneming- en vestiginggegevens is voorbehouden aan de contactpersoon van de desbetreffende organisatie.

 

Zorgverlener Onderneming Vestiging      
Adresgegevens Communicatiegegevens Communicatiegegevens
Communicatiegegevens Openbaarheid van AGB-registratie Openbaarheid van AGB-registratie
Tussenvoegsel en achternaam Doorgeven van overige mutaties Doorgeven van overige mutaties
Openbaarheid van AGB-registratie   (Ont)koppelen van zorgverleners aan de vestiging
Doorgeven van overige mutaties    

 

Ik wil zelf gegevens wijzigen in het AGB-register

 

Heeft u geen persoonlijk VECOZO certificaat, dan kunt u deze gegevens telefonisch aan laten passen. Neemt u hiervoor contact met ons op. 

 

Welke wijzigingen kan ik niet zelf doorvoeren?
Een aantal gegevens kunt u niet zelf of telefonisch laten aanpassen. Deze wijzigingen staan hieronder genoemd. Voor deze gevallen vragen wij u een e-mail, inclusief de gevraagde bijlagen, te sturen naar info@agbcode.nl.

De gemiddelde doorlooptijd voor het verwerken van wijzigingen die u doorgeeft via de e-mail is 5 werkdagen.

 

Soort wijziging

Als bijlage meesturen

Wijziging van naam, adres en/of woonplaats gegevens van onderneming of vestiging

Kopie uittreksel KvK

  • maximaal drie maanden oud
  • indien de eigenaar een rechtspersoon is, dan ook kopie  uittreksel KvK van de rechtspersoon meesturen.

Aangepaste WTZI toelating (alleen bij Wlz ondernemingen)

Beëindiging AGB-code

Beëindigingsformulier met handtekening

Toevoeging van een kwalificatie o.b.v. een erkenning

Kopie van de erkenning

  • Bijvoorbeeld. bewijs van inschrijving kwaliteitsregister of lidmaatschap beroepsvereniging.

Zie hoofdstuk 6 Beheer en onderhoud welke erkenning (criteria) we vragen voor een bepaalde kwalificatie.

Wijziging van persoonlijke gegevens zorgverlener (naam, geboortedatum)

Kopie identiteitsbewijs

Hulpmiddelen toevoegen aan uw AGB-registratie (als leverancier Hulpmiddelen)

Formulier Hulpmiddelen
Wijziging KvK-nummer (door bijvoorbeeld een overname of wijziging rechtsvorm)

Indien uw KvK-nummer is gewijzigd, leidt dit tot de uitgifte van een nieuwe AGB-code. Via deze link kunt u een nieuwe AGB-code aanvragen.

Stuur ook een ingevuld en ondertekend beëindigingsformulier mee voor het beëidingen van uw AGB-code met het oude KvK-nummer.

 

          Contactgegevens          Ik heb aanvullende vragen 

© Vektis CV - Sparrenheuvel 18 - 3708 JE Zeist - info@agbcode.nl - 030 8008 380